פיצויי פיטורים

עולם העבודה המודרני מתאפיין בשינויים תכופים ובאתגרים חדשים. התפתחויות טכנולוגיות, גלובליזציה ותמורות חברתיות משפיעות באופן משמעותי על יחסי העבודה ועל המאזן בין זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעסיקים.

דיני עבודה נועדו להסדיר יחסים אלו וליצור מערכת משפטית שתגן על זכויותיהם של עובדים ותבטיח תנאי עבודה הוגנים. תחום זה מורכב ורב-גוני, והוא כולל מגוון רחב של חוקים, תקנות ופסיקה.

מטרת המאמר היא להנגיש את המידע בתחום דיני עבודה ולסייע לקוראים להבין את זכויותיהם וחובותיהם בעולם העבודה המורכב.

הגדרת פיצויי פיטורים

מהם פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים הם תשלום כספי אותו מקבל עובד ממעסיקו בעת סיום עבודתו. מטרת פיצויים אלו היא לפצות את העובד על אובדן הכנסתו ועל קשיים שעשויים להיגרם לו במציאת עבודה חדשה.

למי מגיעים פיצויי פיטורים?

ברוב המקרים, עובדים זכאים לפיצויי פיטורים לאחר שעבדו אצל אותו מעסיק במשך שנה לפחות. עם זאת, קיימים מקרים חריגים בהם עובדים עשויים להיות זכאים לפיצויים גם לאחר תקופת עבודה קצרה יותר, כגון:

 • עובדת שפוטרה בשל היריון או לידה.
 • עובד שפוטר עקב מוגבלות.
 • עובד שפוטר עקב פגיעה בעבודה.
 • עובד שפוטר מחמת גיל (מעל גיל 60).

מהם התנאים לקבלת פיצויי פיטורים?

כדי לקבל פיצויי פיטורים, על העובד לעמוד במספר תנאים:

 • סיום יחסי עובד-מעסיק: פיצויים משולמים רק במקרים בהם יחסי עובד-מעסיק מסתיימים באופן סופי. התפטרות מרצון אינה מזכה את העובד בפיצויים, אלא במקרים חריגים.
 • ותק מינימלי: כפי שהוזכר קודם, עובד זכאי לפיצויים רק לאחר שעבד אצל אותו מעסיק במשך שנה לפחות.
 • עבודה בפועל: עובד אינו זכאי לפיצויים אם לא עבד בפועל במהלך תקופת עבודתו.
 • התנהגות הולמת: עובד שפוטר עקב התנהגות שאינה הולמת, כגון גניבה או אלימות, עשוי לא להיות זכאי לפיצויים.

חשוב לציין:

 • סכום פיצויי הפיטורים מחושב בהתאם לשכר העבודה של העובד וותק עבודתו.
 • קיימים מקרים בהם מעסיקים רשאים להפחית את סכום פיצויי הפיטורים, כגון במקרים בהם העובד התפטר מרצון.
 • עובדים זכאים לפנות לערכאות משפטיות במקרים בהם הם סבורים שלא קיבלו את מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים להם.

חישוב פיצויי פיטורים

איך מחשבים את סכום פיצויי הפיטורים?

חישוב פיצויי פיטורים נעשה על פי נוסחה פשוטה:

סכום פיצויי פיטורים = שכר חודשי * ותק עבודה

שכר חודשי:

לצורך חישוב פיצויי פיטורים, "שכר חודשי" אינו מתייחס רק לשכר הבסיסי של העובד. יש לכלול בחישוב גם רכיבים נוספים, כגון תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית ועוד. רכיבים שאינם קבועים, כגון שעות נוספות, פרמיות, בונוסים, לא נכללים בחישוב.

ותק עבודה:

ותק עבודה לצורך חישוב פיצויי פיטורים מחושב לפי חודשים מלאים. גם תקופות של חופשת מחלה, חופשה שנתית, חופשת לידה, שירות מילואים, נחשבות ותק לצורך חישוב פיצויים. 

פיטורים שלא כדין

מהם מקרים של פיטורים שלא כדין?

פיטורים שלא כדין הם פיטורים שנעשו תוך הפרת חוקי העבודה או תוך פגיעה בזכויותיו של העובד.

להלן מספר דוגמאות למקרים של פיטורים שלא כדין:

 • פיטורים ללא שימוע: על פי חוק, מעסיק חייב לקיים שימוע לעובד לפני פיטוריו. שימוע זה מאפשר לעובד להציג את טענותיו כנגד הפיטורים.
 • פיטורים ממניעים פסולים: פיטורים על רקע גיל, מין, גזע, דת, לאום, או נטייה מינית, הם פיטורים פסולים.
 • פיטורים תוך פגיעה בהליך משפטי: פיטורים של עובד שנמצא בהליך משפטי כנגד מעסיקו עשויים להיחשב פיטורים שלא כדין.
 • פיטורים של עובדת בהיריון או לאחר לידה: פיטורים אלו אסורים על פי חוק.
 • פיטורים של עובד מוגבל: פיטורים אלו אסורים על פי חוק, אלא אם כן הוכח שהעובד אינו מסוגל לבצע את עבודתו.

מהן אפשרויות התביעה במקרה של פיטורים שלא כדין?

עובד שפוטר שלא כדין רשאי להגיש תביעה כנגד מעסיקו בבית הדין לעבודה.

להלן מספר אפשרויות תביעה:

 • תביעה להחזרה לעבודה: במקרים מסוימים, בית הדין לעבודה עשוי להורות על החזרת העובד לעבודתו.
 • תביעה לפיצויים: בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לעובד פיצויים בגין הפגיעה בזכויותיו. גובה הפיצויים נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה, ותק העובד, שכרו ועוד.
 • תביעה לפיצויים מוגדלים: במקרים חמורים, בית הדין לעבודה עשוי לפסוק לעובד פיצויים מוגדלים.
 • תביעה בגין פגיעה בשם הטוב: עובד שפוטר שלא כדין עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין פגיעה בשם הטוב.

חשוב לציין:

 • הוכחת פיטורים שלא כדין היא הליך מורכב.
 • מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה לפני הגשת תביעה.
 • תביעות בגין פיטורים שלא כדין מתבררות בבית הדין לעבודה.

 זכויות נוספות בעת פיטורים

ימי הודעה מוקדמת:

על פי חוק, מעסיק חייב לתת לעובד הודעה מוקדמת לפני פיטוריו.

תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה בהתאם לוותק העובד:

 • חצי שנה – שנה: יום אחד לכל חודש עבודה.
 • בין שנה לשנתיים: 14 יום + יום נוסף לכל שני חודשי עבודה.
 • בין שנתיים לשלוש שנים: 21 יום + יום נוסף לכל שני חודשי עבודה.
 • מעל 3 שנים: חודש.

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, העובד זכאי לשכר עבודה מלא, גם אם אינו עובד בפועל.

תשלום עבור חופשה שנתית צבורה:

עובד זכאי לתשלום עבור ימי חופשה שנתית שלא ניצל.

התשלום מחושב לפי שכרו הרגיל של העובד.

פיצויים בגין פגיעה בקרן השתלמות:

במקרים מסוימים, פיטורים עשויים להוביל לפגיעה בזכויותיו של העובד בקרן השתלמות.

עובד שפוטר עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין פגיעה זו.

זכויות נוספות:

בנוסף לזכויות שהוזכרו לעיל, עובדים מפוטרים עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות, כגון:

 • דמי אבטלה
 • פיצויי פיטורים מוגדלים לעובדים מבוגרים
 • תשלום עבור ימי מחלה צבורים
 • זכויות סוציאליות נוספות

חשוב לציין:

 • מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי, כגון רואה חשבון או עורך דין, על מנת לוודא שמימשתם את כל זכויותיכם.
 • זכויות עובדים מפוטרים עשויות להשתנות בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיות.

שי קמרי – עורך דין לענייני עבודה

המומחים שלך לזכויות בעבודה

משרד עורכי הדין שי קמרי מתמחה בדיני עבודה ומספק ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי ויעיל לכלל העובדים והמעסיקים. אנו בעלי ניסיון רב ומוכח בהתמודדות עם מגוון רחב של סוגיות בתחום דיני העבודה, תוך מתן שירות אישי ומותאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח.

בין השירותים שאנו מציעים:

 • ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים:
  • תביעות בגין פיטורים שלא כדין
  • תביעות להכרה בתאונת עבודה
  • תביעות לשכר עבודה
  • תביעות דמי הבראה
  • תביעות פיצויי פיטורים
  • ועוד
 • ייעוץ וייצוג משפטי למעסיקים:
  • ניסוח חוזי עבודה
  • ייעוץ בנושאי זכויות וחובות מעסיקים
  • ייצוג בהליכים משפטיים מול עובדים
  • ועוד

זקוקים לייעוץ או ייצוג משפטי בתחום דיני עבודה? פנו אלינו עוד היום!

לסיכום, דיני עבודה הם תחום משפטי רחב ומורכב, אשר נועד להגן על זכויותיהם של עובדים ולקבוע תנאי עבודה הוגנים. תחום זה מושפע באופן מתמיד משינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים, המחייבים התעדכנות שוטפת והתאמה של החוקים והפסיקה למציאות המשתנה.

חשוב לציין שגם בעידן המודרני, דיני עבודה נותרים כלי חשוב להבטחת זכויותיהם של עובדים ולקידום חברה הוגנת ושוויונית. על כולנו, עובדים ומעסיקים כאחד, להכיר את זכויותינו וחובותינו ולפעול יחד למען עולם עבודה ראוי.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין

מאמרים בנושא פיצויי פיטורים

פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא