שעות נוספות : המדריך המלא

תוכן עניינים

שעות נוספות הן חלק בלתי נפרד מעולם התעסוקה, אך רבים אינם מכירים את מכלול ההיבטים הקשורים בהן. האם ידעתם מהו הגמול המגיע עבורן? מתי הן נחשבות? ומה עושים כשהמעסיק מתחמק מתשלום? כל זאת ועוד במדריך המקיף שלפניכם – "שעות נוספות: המדריך המלא".

מהן שעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה בישראל?

שעות נוספות מוגדרות כשעות שבהן עמד העובד לרשות מקום העבודה מעבר למספר השעות הקבוע ליום עבודה או לשבוע עבודה רגיל.

חוק שעות עבודה ומנוחה משנת תשי"א 1951 מגדיר את מספר השעות המקסימלי שמעסיק רשאי להעסיק עובד ביום עבודה. החוק אוסר הן על המעסיק והן על העובד לחרוג ממכסת השעות שנקבעה.

מתי שעות עבודה נחשבות כשעות נוספות?

שעות העבודה ייחשבו כשעות נוספות המזכות את העובד בגמול שעות נוספות כחוק, לפי הקווים המנחים כדלקמן:

הזכאות לגמול שעות נוספות עבור עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים

החל מאפריל 2018 משך העבודה השבועי עומד על 42 שעות במקום 43. כאשר עובד מועסק במתכונת של 5 ימי עבודה בשבוע, הוא זכאי ל- 4 ימים בהם יקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר לשמונה שעות ו- 36 דקות (8.6 שעות עבודה נטו בלי הפסקה), וליום אחד בשבוע (היום המקוצר) שבו יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל- 7 שעות ו- 36 דקות (7.6 שעות). כמו כן, העובד זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה מעבר למכסה השבועית של 42 שעות רגילות.

במצב שבו נהוג במקום העבודה יום עבודה בן 9 שעות ברוטו הכולל הפסקה רציפה בת 24 דקות (ובסך הכל שמונה שעות ו- 36 דקות עבודה נטו), יהיה העובד זכאי בארבעה ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר לתשע שעות ברוטו. ביום הנותר (היום המקוצר) תקום לו הזכאות לגמול שעות נוספות עבור כל שעה שמעבר לשמונה שעות ברוטו ביום זה.

הזכאות לגמול שעות נוספות עבור עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים

כאשר עובד מועסק במקום עבודה שבו שבוע העבודה הנהוג הוא בן 6 ימים, הוא זכאי לקבל גמול שעות נוספות במספר מקרים. ראשית, בכל אחד מ- 5 ימי העבודה הרגילים, העובד זכאי לגמול כזה עבור כל שעת עבודה מעבר לשמונה שעות ביום. שנית, ביום השישי של השבוע העובד זכאי לתשלום עבור שעות נוספות כבר מהשעה השמינית, כלומר על כל שעה שמעבר לשבע שעות עבודה באותו יום. בנוסף, במבט שבועי, העובד זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שחורגת ממסגרת של 42 שעות עבודה רגילות במהלך השבוע כולו.

עם זאת, המחוקק מאפשר למעסיקים לספק לעובדיהם תנאים נוחים ונדיבים יותר מאלו שמעוגנים בחקיקה. כך למשל, המעסיק יכול להגדיר יום או שבוע עבודה שמשכם קצר יותר מהקבוע בחוק. בנוסף, המעסיק רשאי לשלם לעובדים גמול שעות נוספות עבור כל שעה החורגת ממסגרת יום העבודה או שבוע העבודה שהוגדרו על ידו, גם אם המסגרת שנקבעה מיטיבה מזו שבחוק.

שעות נוספות

מהו הגמול עבור שעות נוספות בימי חול?

התמורה עבור שעות נוספות שבהן עובד עובד ביום חול נקבעת באופן הבא:

  • בעבור שתי השעות הנוספות הראשונות שהעובד עובד באותו יום עבודה, עליו לקבל שכר בשיעור של 125% משכר שעת עבודה רגילה. במילים אחרות, יש להוסיף 25% מעל התעריף הרגיל של שעת עבודה עבור כל אחת משתי השעות הנוספות הללו.
  • החל מהשעה הנוספת השלישית באותו יום עבודה ואילך, זכאי העובד לקבל שכר של 150% מהתעריף של שעת עבודה רגילה, כלומר תוספת של 50% מעל השכר הרגיל לכל שעה נוספת כזו.

אולם בנסיבות מיוחדות, קיימת אפשרות שעובד יהיה זכאי לתגמול כולל (גלובלי) עבור עבודה בשעות נוספות, בשבתות ובחגים.

מהו גמול שעות נוספות על עבודה בימי המנוחה השבועיים וחגים?

הגמול עבור שעות נוספות ביום המנוחה השבועית של העובד או בימי חג נקבע כדלהלן:

  • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות, על העובד לקבל שכר בגובה 175% מהשכר הרגיל לשעת עבודה. הסכום הזה מורכב מ- 50% גמול עבור עצם העבודה בזמן המנוחה השבועית או החג, ועוד 25% תוספת עבור היותן שעות נוספות. יחד זה מסתכם ב- 75% מעל השכר הרגיל.
  • החל מהשעה הנוספת ה- 3 ואילך, זכאי העובד לקבל שכר של 200% מהתעריף הרגיל. זה נובע מצירוף של 50% תוספת על העבודה במנוחה השבועית או בחג, ועוד 50% גמול שעות נוספות, מה שמוביל יחד ל-100% תוספת מעל השכר הבסיסי.
  • בית הדין הארצי לעבודה חזר וקבע בפסק דין מספר 38313-03-18 שהחישוב לגמול שעות נוספות בשבת צריך להתבצע לפי "השיטה המצטברת" – כלומר, הבסיס לחישוב הוא השכר הרגיל (100%), ועליו יש להוסיף את התוספות בגין עבודה בשבת. בהתאם לכך, ערכן של 2 השעות הנוספות הראשונות בשבת הוא 175% (50% + 125%), וערך השעות שמעבר לכך הוא 200% (50% + 150%).

במידה ועובד מילא את מכסת 42 שעות העבודה השבועיות שלו, וממשיך לעבוד גם במנוחה השבועית או בחג, הוא זכאי לגמול שעות נוספות כפי שפורט לעיל כבר מהשעה הראשונה של עבודתו במועדים אלו.

האם כל עובד זכאי לגמול שעות נוספות?

לא. ישנן קבוצות עובדים אשר על פי החוק אינן זכאיות לגמול עבור שעות עבודה נוספות.
הרשימה כוללת את המועסקים במשטרה ובשירות בתי הסוהר, את עובדי המדינה אשר מתוקף תפקידם נדרשים להיות זמינים לעבודה גם מעבר לשעות הפעילות הסטנדרטיות, וכן ימאים ודייגים. גם אנשי צוות אוויר, ממלאי תפקידים ניהוליים או תפקידים הדורשים רמה גבוהה במיוחד של אמון, וכאלו שנסיבות עבודתם אינן מאפשרות למעסיק לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם – כל אלו אינם זכאים לגמול שעות נוספות על פי ההגדרות שנקבעו בחוק.

מה קורה במקרה שעובד זכאי לתשלום על שעות נוספות אך לא מקבל אותו?

למרבה הצער, בשוק העבודה פועלים גם מעסיקים שאינם מקפידים על שמירת זכויות העובדים ועל מילוי הוראות החוק. חלקם נמנעים מתשלום על שעות נוספות מתוך חוסר תשומת לב, ואחרים עושים זאת במכוון. כאשר עובד לא מקבל את התשלום המגיע לו, הוא רשאי לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה ולתבוע את מעסיקו.

לסיכום

שעות נוספות הן נושא מורכב ורגיש, המצריך היכרות מעמיקה של העובדים והמעסיקים כאחד עם ההיבטים המשפטיים והמעשיים הקשורים בו. אי הקפדה על תשלום נאות עבור שעות אלו עלולה לגרור תביעות והליכים משפטיים מיותרים. על כן, חשוב לפעול בשקיפות ובתום לב משני הצדדים, ולהסדיר את סוגיית השעות הנוספות בצורה הוגנת וראויה. חשוב מאוד כאמור, שכל עובד ומעסיק יכירו את ההוראות והזכויות סביב נושא השעות הנוספות, וישכילו ליישמן כראוי בפועל.
במקרה הצורך, אין לחשוש לעמוד על מימוש הזכויות בסיוע עורך דין לענייני עבודה.

אם אתם עובדים או מעסיקים הנתקלים בסוגיות או בהתלבטויות בנושא שעות נוספות, אל תהססו לפנות להתייעצות עם עו"ד דיני עבודה שי קמרי. משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם, לספק לכם מענה מקצועי ולסייע במיצוי זכויותיכם.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים
מכתב פיטורים לעובד

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם לחוק ולמסור לעובד מכתב פיטורים רשמי. מכתב פיטורים לעובד הוא מסמך חשוב המתעד את סיום יחסי

המשך לקרוא
אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא אחת הבעיות המטרידות ביותר בחברה המודרנית. למרות החקיקה הנרחבת והמאמצים הרבים למגר תופעה פסולה זו, עדיין ניתן למצוא מקרים רבים של אפליה

המשך לקרוא
פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה מהווה זכות חשובה ומשמעותית של כל עובד שכיר בארץ, המאפשרת לו לקבל בסיום העסקתו אצל מעסיקו, תמורה כספית הוגנת עבור ימי חופשה

המשך לקרוא
זכויות של עובדים במשמרת לילה

עבודה במשמרות לילה היא מציאות נפוצה בעולם התעסוקה המודרני. אך לצד התועלות הכלכליות והחברתיות שהיא מניבה, מעוררת העבודה בשעות חריגות אלו, אתגרים ייחודיים עבור העובדים.

המשך לקרוא
פיטורים בזמן הריון

פיטורים בזמן הריון הם נושא טעון ומורכב המעורר שאלות משפטיות וחברתיות. מחד, מדובר בפגיעה קשה בעובדת בתקופה רגישה ומאתגרת עבורה. מאידך, עולות לעיתים טענות מצד

המשך לקרוא