שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

תוכן עניינים

שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים מעובד שפוטר מעבודתו, היא סוגיה רגישה ומורכבת מאין כמוה בדיני העבודה בישראל. מצד אחד, פיצויי פיטורים הם זכות בסיסית של עובדים על פי דיני העבודה, המעוגנת בחוק. מצד שני, במקרים מסוימים מאפשרים החוק והפסיקה למעסיק לשלול פיצויים אלו מהעובד, בין אם באופן מלא או באופן חלקי. במאמר זה נבחן לעומק את הנושא של שלילת פיצויי פיטורים על היבטיו השונים, על מנת לעשות קצת סדר בדברים.

מתי שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים מהעובד עומדת על הפרק?

פיצויי פיטורים הם זכות בסיסית של עובדים בישראל, המעוגנת בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. חוק זה קובע כי עובד שפוטר זכאי לקבל פיצויים בגין הפסקת עבודתו, בתנאי שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק. עם זאת, ישנם מקרים בהם המעסיק רשאי לשלול את הזכאות לפיצויי פיטורים, בהתאם לנסיבות הפיטורים ולהתנהגות העובד.

הנסיבות המאפשרות שלילת פיצויי פיטורים כחוק מעובדים שכירים בישראל

חוק פיצויי פיטורים מגדיר שני מצבים עיקריים בהם ניתן לשלול מעובד את הזכאות לפיצויים:

  1. כאשר נקבע כך בהסכם קיבוצי החל על מקום העבודה.
  2. כאשר בית הדין האזורי לעבודה קובע שהפיטורים היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים.

המקרה השני מתייחס בעיקר לעבירות משמעת חמורות ועבירות פליליות שביצע העובד וגרמו נזק למעביד. עבירות אלו יכולות לכלול, בין היתר, גניבה ממעביד, הפרות משמעת חמורות מצד העובד, אלימות כלפי מנהל או עובדים אחרים ועוד.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי בתי הדין לעבודה נוטים לפסוק לטובת העובד במרבית המקרים ושלילת פיצויי פיטורים נעשית במשורה ובמקרים קיצוניים בלבד. הנטל להוכיח את הנסיבות המצדיקות שלילת פיצויים מוטל על המעסיק, והנטל הזה הוא כבד.

5 פסיקות שהתקבלו בבתי הדין לעבודה בתביעות שהוגשו בגין שלילת פיצויי פיטורים

בפסיקותיהם, בתי הדין לעבודה מתייחסים לשלילת פיצויי פיטורים כאל צעד חריג ומחמיר, הננקט רק במקרים חריגים. להלן כמה דוגמאות לפסיקות בנושא:

  • שלילת פיצויים בגין גניבה ממעביד – בפסק דין של בית הדין האזורי בירושלים (תיק ס"ע 17592-02-11), נדחתה תביעתו של עובד לפיצויי פיטורים, לאחר שהמעסיק טען כי העובד גנב ממנו ציוד וסחורה. בית הדין קבע כי המעסיק לא הצליח לעמוד בנטל ההוכחה לגבי הגניבה, ולכן חייב אותו בתשלום פיצויים לעובד שפוטר. נפסק כי על מעסיק הטוען לגניבה כעילה לשלילת פיצויים, להוכיח את עצם הגניבה, את שיעורה ואת הקשר בין הציוד החסר לעובד.
  • שלילת פיצויים עקב הפרות משמעת ותפקוד לקוי – בפסק דין של בית הדין האזורי בתל אביב (תע"א 1553/08), נשללה זכותו של משגיח כשרות לפיצויי פיטורים, לאחר שהתרשל בתפקידו, ישן בזמן העבודה ועיכב את הייצור. נפסק כי התרשלותו של המשגיח בתפקיד רגיש זה מהווה עילה מספקת לשלילת פיצויים, בפרט לאור העובדה שפוטר בהוראה ישירה של בד"ץ העדה החרדית עקב התנהלותו.
  • שלילה חלקית של פיצויים בגין גניבה – בפסק דין של בית הדין האזורי בתל אביב (דמ"ש ת"א 48131/0212), נפסקה שלילה חלקית של פיצויי פיטורים לעובדת שגנבה מצרכי מזון ממטבח המלון בו עבדה. למרות שהמעסיק הצליח להוכיח את הגניבה, בית הדין איזן בין חומרת המעשה לבין הפגיעה בעובדת, ופסק שלילה של מחצית הפיצויים בלבד.
  • הפרת משמעת כעילה לשלילה חלקית – בפסק דין של בית הדין האזורי בתל אביב (סע (ת"א) 10720-08-10), נשללו באופן חלקי פיצויי הפיטורים של עובד, אשר הפעיל את מכבסת המעסיק בשבת לצרכיו הפרטיים ללא אישור, וסירב לבצע את עבודתו באופן מלא לאחר שנערכה איתו שיחת בירור. נפסק כי מדובר בהפרות משמעת המצדיקות שלילה חלקית של הפיצויים.
  • אלימות כלפי מנהל כעילה לשלילה חלקית – בפסק דין של בית הדין האזורי בתל אביב (תעא 6060-09), נשללו פיצויי הפיטורים באופן חלקי מעובד שתקף פיזית את מנהל החברה.
    בית הדין שקל את חומרת המעשה מול הצורך במתן מסר מרתיע, אל מול משך העסקתו של העובד וההשלכות של שלילת הפיצויים עליו ועל משפחתו. בסופו של דבר הוחלט על שלילה של מחצית הפיצויים.

שיקולי בתי הדין לעבודה בהכרעה בתביעות בגין שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

כאשר בית הדין נדרש להכריע בשאלת שלילת פיצויי פיטורים או הפחתתם, עליו לשקול בצורה מאוזנת את תכלית החוק ואת נסיבות המקרה הספציפי. במסגרת השיקולים לחומרה, בוחן בית הדין את חומרת המעשים שביצע העובד, הנזק שנגרם למעביד, משך הזמן בו בוצעו ההפרות, מעמדו ותפקידו של העובד והשפעת התנהגותו על שאר העובדים ועל יחסי העבודה.

לעומת זאת, במסגרת השיקולים לקולא שוקל בית הדין את אופן ביצוע העבודה של העובד לאורך זמן, תרומתו למעביד, משך תקופת העבודה, נסיבותיו האישיות של העובד ועוצמת הפגיעה הצפויה בו ובמשפחתו כתוצאה משלילת הפיצויים. על בית הדין למצוא את האיזון הראוי בין האינטרסים המנוגדים.

אולם חרף האמור לעיל, חשוב להיות ערים לעובדה שבאופן כללי, בתי הדין לעבודה בארץ,
נוטים שלא לאפשר שלילה גורפת של פיצויי פיטורים, ובוחנים כל מקרה לגופו תוך איזון בין חומרת המעשים של העובד לבין הפגיעה בזכויותיו. בכל מקרה של שלילת פיצויים, מומלץ לעובד לפנות לייעוץ משפטי מוקדם, ולא להסס בהגשת תביעה נגד מעסיק שלל ממנו את זכותו הבסיסית לפיצויים כחוק.

חשיבות הייעוץ המשפטי בנושא שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

שלילת פיצויי פיטורים היא צעד חמור, המאפשר למעסיק להימנע מתשלום זכויות סוציאליות בסיסיות לעובד שהועסק אצלו. אמנם קיימות נסיבות בהן המחוקק והפסיקה מאפשרים שלילה כזו, כגון במקרים של עבירות משמעת חמורות או עבירות פליליות, אך מדובר במקרים חריגים.

כפי שניתן לראות, הליך שלילת פיצויי פיטורים אינו פשוט, והפסיקה בנושא אינה חד משמעית.
בתי הדין נוטים לצדד בעובד ברוב המקרים, אך עדיין קיימות נסיבות בהן ניתן לשלול פיצויים באופן מלא או חלקי. לכן, חשוב מאוד לעובד שזכותו לפיצויים נשללה לפנות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי.

עורך דין המתמחה בדיני עבודה יוכל לבחון את נסיבות הפיטורים, לשקול את הסיכויים בתביעה נגד המעסיק, ולסייע לעובד למצות את זכויותיו כחוק. בתביעה לפיצויי פיטורים נגד מעסיק ששלל אותם, יש צורך בהיכרות מעמיקה עם דיני העבודה ועם הפסיקה העדכנית בנושא, בכדי לייצג את העובד בצורה הטובה ביותר. לכן, פנייה מהירה לעו"ד מנוסה היא הצעד הראשון והחשוב ביותר שיש לנקוט במקרים מסוג זה.

לסיכום

כפי שנוכחתם לדעת אם קראתם עד כאן, שלילת הזכאות לפיצויי פיטורין מהעובד היא סוגיה מורכבת מאוד, אשר דורשת בחינה פרטנית של נסיבות הפיטורים ושל התנהלות העובד מול המעביד.
באופן עקרוני, בתי הדין לעבודה נוטים להימנע משלילה גורפת של פיצויים, ובוחנים כל מקרה לגופו תוך איזון האינטרסים השונים. עם זאת, במקרים מתאימים ניתן לשלול פיצויים באופן מלא או חלקי. לכן, אם נשללה זכאותכם לפיצויי פיטורים, אל תהססו לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה. משרד עו"ד שי קמרי, ישמח יסייע לכם למצות את זכויותיכם ולהגיש תביעה נגד המעסיק במידת הצורך. לפרטים נוספים – צרו עמנו קשר כעת.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא