פיטורין שלא כדין

תוכן עניינים

פיטורין שלא כדין הם אחת הסוגיות המורכבות והטעונות ביותר בתחום דיני העבודה. כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה על זכויות העובד. פיטורין שנעשים בניגוד לחוק, ללא הצדקה או בחוסר תום לב, עלולים להיחשב כפיטורין שלא כדין ולהוביל לתביעות משפטיות ולתשלום פיצויים לעובד הנפגע.

ההגדרה של פיטורין שלא כדין

פיטורין שלא כדין מוגדרים ככאלה, כאשר הם מתבצעים באופן שאינו תואם את הוראות החוק ואת דיני העבודה. למרות שלמעסיק יש זכות לפטר את עובדיו בכל עת ומסיבות שונות, עליו לעשות זאת בהתאם לנהלים המקובלים ותוך כיבוד זכויות העובד.

כאשר קיים חשש שהפיטורין נעשו באופן לא חוקי, מומלץ לעובד לפנות לייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בדיני עבודה, אשר יוכל לבחון את נסיבות המקרה ולייצג את העובד בבית הדין לעבודה במידת הצורך.

מטרתם של דיני העבודה במקרים של פיטורין שלא כדין היא להגן על זכויותיו ופרנסתו של העובד, ולהעניק לו ביטחון תעסוקתי. העובד אמור להרגיש בטוח במקום עבודתו ולדעת שהוא יכול להגשים את שאיפותיו האישיות והמקצועיות מבלי לחשוש כל הזמן מפיטורין שרירותיים. דיני העבודה אפוא, נועדו למנוע ממעסיקים לנצל את כוחם ולפגוע בעובדים ללא סיבה מוצדקת.

מתי פיטורין נחשבים לפיטורין שלא כדין?

ישנם מספר מצבים בהם פיטורין עשויים להיחשב כפיטורין שלא כדין. ראשית, על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת על הכוונה לפטרו ולזמנו לשימוע לפני קבלת ההחלטה הסופית. במהלך השימוע, על המעסיק להציג בפני העובד את הסיבות לפיטורין ולאפשר לו להגיב ולהציג את טענותיו. אם המעסיק מפטר את העובד ללא שימוע או ללא הודעה מוקדמת מספקת, הדבר עלול להיחשב כפיטורין שלא כדין.

כמו כן, על המעסיק להמשיך ולהפריש את כל הזכויות הסוציאליות של העובד, כגון הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות, עד ליום האחרון של העסקתו. אי-תשלום זכויות אלה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מהווה הפרה של חוקי העבודה ועילה לתביעה בגין פיטורין שלא כדין.

בנוסף, ישנן נסיבות מסוימות בהן פיטורי עובד אסורים על פי חוק. למשל, אסור לפטר עובדת בהיריון או בחופשת לידה, עובד המוגן תחת הסכם עבודה אישי או קיבוצי, או עובד בשל השתייכותו לקבוצה מוגנת לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פיטורין על רקע מצב רפואי, ללא הצדקה עניינית או בחוסר תום לב, אף הם עשויים להיחשב כפיטורין פסולים.

פסיקות בית הדין לעבודה בנושא פיטורין שלא כדין

כאשר מוגשת תביעה בגין פיטורין שלא כדין, בית הדין לעבודה בוחן את נסיבות המקרה ומכריע האם הפיטורין היו מוצדקים או לא. בדרך כלל, בית הדין אינו מחייב את המעסיק להחזיר את העובד לעבודה גם אם מצא שהפיטורין נעשו שלא כדין, מאחר שמהלך כזה עלול לייצר מתח ואי-נוחות במקום העבודה.

עם זאת, בית הדין לעבודה מתחשב בגורמים כגון גיל העובד, הנזקים הכלכליים והמקצועיים שנגרמו לו כתוצאה מהפיטורין, וסיכויי השתלבותו בעבודה חדשה. כמו כן, נשקלת התנהלות המעסיק במהלך הליך הפיטורין, כולל אופי השימוע שנערך לעובד והאפשרות שניתנה לו להתגונן מפני הטענות שהועלו נגדו. אם בית הדין מתרשם שההליך לא התנהל בתום לב ורק למראית עין, הדבר ישפיע על ההכרעה בדבר חוקיות הפיטורין.

לרוב, אם נקבע שהפיטורין נעשו שלא כדין, בית הדין יפסוק לטובת העובד פיצויים כספיים שעל המעסיק לשלם. גובה הפיצויים עשוי להיות משמעותי ולשקף לא רק את הנזקים הישירים שנגרמו לעובד, אלא גם לשמש כאמצעי הרתעה מפני התנהלות פסולה של מעסיקים בעתיד.

פיטורין שלא כדין של נשים

לנשים עובדות ישנה חשיפה גבוהה יותר לפיטורין שלא כדין, בשל מצבים ייחודיים המשפיעים על חייהן ותעסוקתן. איסור מיוחד חל על פיטורי עובדת בהיריון, וזאת כדי להבטיח שיוויון הזדמנויות בעבודה ולעודד ילודה. מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהיריון שהועסקה אצלו למעלה מחצי שנה ברציפות, אלא אם קיבל אישור מיוחד לכך ממשרד התעשייה והמסחר. ברוב המקרים, משרד התמ"ת לא ייתן אישור כזה אם התרשם שהפיטורין קשורים להיריון העובדת.

בדומה לכך, גם עובדת (או עובד) הנמצאים בחופשת לידה מוגנים מפני פיטורין ואסור למעסיק לשלוח להם מכתב פיטורין במהלך תקופה זו. הגנות דומות קיימות גם במקרים של היעדרות מהעבודה בשל שהות במקלט לנשים מוכות או לצורך קבלת טיפולי פוריות.

האיסור המיוחד על פיטורי נשים בהיריון נועד לקדם שיוויון בין המינים בשוק העבודה ולהבטיח שנשים לא תיפגענה מבחינה תעסוקתית בשל בחירתן להרות וללדת. מדובר בהגנה חשובה על אוכלוסייה מוחלשת הזקוקה לתמיכה מיוחדת מצד המחוקק.

בכל מקרה, טרם נקיטת צעדים משפטיים, מומלץ להיוועץ בעו"ד לדיני עבודה המתמחה בסוגיות אלו ויכול להעריך את סיכויי התביעה ודרכי הפעולה האפשריות.

האם ניתן לקבל פיצויים בגין פיטורין שלא כדין?

כאשר עובד זוכה בתביעה בגין פיטורין שלא כדין, הוא עשוי להיות זכאי לשני סוגים של פיצויים – פיצויים ממוניים ופיצויים לא ממוניים (בגין הנזק הנפשי).

פיצויים ממוניים נועדו לפצות את העובד על אובדן השכר וההטבות להם היה זכאי אילו המשיך בעבודתו. כך למשל, אם בית הדין מורה על החזרת העובד לעבודה, הוא יהיה זכאי לפיצוי בגובה השכר שהפסיד מאז פיטוריו ועד מועד השבתו לעבודה.

מנגד, פיצויים לא ממוניים לעובד שפוטר מעבודתו, מיועדים לפצות את העובד על עוגמת הנפש והסבל שנגרמו לו כתוצאה מהפיטורין הלא חוקיים שחווה. בבואו לקבוע את שיעור הפיצוי המוראלי, בית הדין בוחן את מידת חוסר תום הלב של המעסיק ואת השפעת הפיטורין על מצבו הנפשי והרגשי של העובד. במקרים חמורים של פיטורין פסולים ופוגעניים, בית הדין עשוי לפסוק פיצויים לא ממוניים בסכומים גבוהים.

לאיזה סכומי פיצוי ניתן לצפות בעקבות פיטורים שלא כדין?

קשה לקבוע באופן גורף את גובה הפיצויים שייפסקו בתביעות בגין פיטורין שלא כדין, מאחר שכל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו הייחודיות.

בעבר, החישוב נעשה על פי נוסחה קבועה שהתבססה על שכר העובד ומספר שנות הוותק שלו בחברה. אולם, בשנים האחרונות המגמה היא פחות טכנית ונתונה יותר לשיקול דעתו של השופט.

בית הדין מתחשב במשך הזמן שהעובד נותר ללא עבודה ובהפסד הכנסתו בתקופה זו, אך לוקח בחשבון גם שיקולים אחרים וייחודיים לכל מקרה.

כדי לקבל הערכה מדויקת יותר לגבי סכומי הפיצויים הצפויים, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה, אשר יוכל לגבש אסטרטגיה משפטית ולהעריך את הסיכויים לזכות בפיצוי כספי מקסימלי מצד המעסיק.

לסיכום

פיטורין שלא כדין הם חוויה טראומטית שאף עובד לא צריך להתמודד איתה. פיטורין כאלה יכולים להתרחש במגוון נסיבות, כמו אפליה פסולה על בסיס גיל, מגדר או מצב משפחתי, התנהלות חסרת תום לב של המעסיק, אי-עמידה בנהלים הנדרשים טרם פיטורי עובד, או פיטורין בניגוד לחוק בנסיבות מיוחדות כמו טיפולי פוריות או חופשת לידה.

אם חוויתם פיטורין שלא כדין ואתם זקוקים לסיוע משפטי, אל תהססו ליצור קשר עם עו"ד דיני עבודה שי קמרי, שילווה אתכם באופן מקצועי במאבקכם לקבלת הפיצויים המגיעים לכם.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא פיצויי פיטורים
פיצויים לעובד שפוטר

פיצויי פיטורים הינם זכות מרכזית ויסודית של עובדים שכירים בישראל, אשר מטרתה להבטיח להם רשת ביטחון כלכלית במקרה של סיום יחסי עבודה שלא ביוזמתם. חוק

המשך לקרוא
פיטורים בזמן מחלה

כאשר עובד נאלץ להיעדר מהעבודה עקב מחלה, עולה השאלה האם מעסיקו רשאי לפטרו בתקופה זו. אמנם פיטורים בזמן מחלה הם סוגיה מורכבת הנוגעת ליחסי העבודה

המשך לקרוא
התפטרות בדין מפוטר

התפטרות עובד ממקום עבודתו היא לרוב אירוע מורכב ומלחיץ עבור כל הצדדים. אך האם ידעתם שבנסיבות מסוימות, עובד שהתפטר עשוי להיות זכאי לפיצויי פיטורים ממש

המשך לקרוא
פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר הינה תופעה פסולה אשר פוגעת בזכויות הבסיסיות של עובדים ופוגמת ביחסי העבודה התקינים. על מנת להילחם בתופעה זו, נחקק בישראל חוק הגנת השכר,

המשך לקרוא
פיטורין ללא שימוע

פיטורין ללא שימוע הם מהנושאים הרגישים והטעונים ביותר בדיני העבודה. מדובר בהפרה בוטה של זכויות העובד העלולה לגרום לו נזקים כבדים ולהותירו ללא מטה לחמו.

המשך לקרוא