פיטורים בזמן הריון

תוכן עניינים

פיטורים בזמן הריון הם נושא טעון ומורכב המעורר שאלות משפטיות וחברתיות. מחד, מדובר בפגיעה קשה בעובדת בתקופה רגישה ומאתגרת עבורה. מאידך, עולות לעיתים טענות מצד מעסיקים בדבר ירידה בתפקוד העובדת וקושי להמשיך להעסיקה. על מנת לעשות סדר בנושא ולהבהיר מהן זכויות העובדות והמעסיקים בארץ בהקשר זה, נסקור כאן לעומק את הדינים וההלכות החלים על פיטורים בהריון במשפט הישראלי.

פיטורים בזמן הריון – האם זה חוקי?

פיטורים בזמן הריון הם נושא רגיש וטעון מבחינה משפטית וחברתית. על פי חוקי העבודה במדינת ישראל, פיטורי נשים בזמן ההיריון שלהן אינם חוקיים, במיוחד אם האישה הועסקה כעובדת שכירה אצל המעסיק למעלה משישה חודשים טרום ההיריון.

עם זאת, ישנן נסיבות מסוימות בהן מעסיק יכול לפטר אישה בהריון, אך רק אם הפיטורים אינם קשורים להריון עצמו. אם ההריון מהווה שיקול, גם אם באופן עקיף, בהחלטת הפיטורים, המעסיק חשוף לתביעת פיצויים מצד העובדת.

מדוע פיטורים בזמן הריון אסורים על פי חוק?

הסיבה העיקרית לאיסור על פיטורים בזמן הריון נעוצה בפגיעה הקשה שעלולה להיגרם לאישה כתוצאה מכך. מצד אחד, פיטורים בזמן ההיריון עלולים לגזול מהאישה את מקור פרנסתה ולפגוע קשות בהכנסותיה, דווקא בתקופה בה היא זקוקה ליציבות כלכלית. מצד שני, אישה בהריון שפוטרה תתקשה מאוד למצוא עבודה חלופית, שכן מעסיקים נוטים להימנע מקבלת עובדת חדשה שצפויה לצאת לחופשת לידה תוך זמן קצר.

איסור הפיטורים בהריון הוא חלק ממגמה כללית לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה בין גברים לנשים. נשים עדיין נושאות ברוב נטל הטיפול במשפחה, כולל הכניסה להריון ולידה, ולכן הן פגיעות יותר לאפליה בשוק העבודה. על מנת למנוע פגיעה בזכויות העובדת, נקבע בחוק כי אין לפטר אישה בשל הריונה או אפילו להתחשב בהריון כאחד השיקולים בהחלטת הפיטורים.

החוקים והעקרונות המשפטיים האוסרים על פיטורים בהריון

תביעה בגין פיטורים בזמן הריון יכולה להתבסס על מספר חוקים ועקרונות:

  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 – סעיפים 9 ו-9א לחוק אוסרים באופן מפורש על פיטורי אישה בהריון. על פי סעיף 9, נדרשת תקופת העסקה מינימלית של 6 חודשים כדי לתבוע מכוח חוק זה.
  • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 – סעיף 2(א) אוסר על אפליה בתנאי העסקה ופיטורים בשל הריון. על פי סעיף 21ג, הוראות החוק לא יחולו על מעסיק של פחות מ-6 עובדים.
  • עקרונות משפטיים כלליים יותר כמו עקרון השוויון והפרת חוזה עבודה ללא תום לב (לפי חוק החוזים).

עילות אלו מאפשרות לאישה שפוטרה בזמן הריון להגיש תביעה בבית הדין לעבודה ולקבל פיצוי כספי בגין נזק לא ממוני (עוגמת נפש) ונזק כלכלי (אובדן שכר). על פי סעיף 13(א) לחוק עבודת נשים, הפיצוי יכול להגיע עד 150% משכר העובדת. כמו כן, ניתן לבקש צווי מניעה או צווי עשה שיורו למעסיק להשיב את העובדת לעבודה.

כיצד ניתן לפטר עובדת בהריון באופן חוקי?

כאמור, פיטורים בזמן הריון הם עניין רגיש מאוד מבחינה משפטית וחברתית.
כפי שהזכרנו קודם, חל איסור על פיטורים כאלה וזאת במטרה להגן על זכויות העובדת ועל שוויון ההזדמנויות בעבודה. עם זאת, במקרים חריגים ניתן לפטר גם עובדת הרה, בכפוף לקבלת היתר ייעודי ולהוכחה כי ההיריון לא היווה שיקול כלל בהליך. חשוב שהן המעסיק והן העובדת יהיו מודעים לזכויות, לחובות ולאפשרויות השונות במצבים אלה, ויפעלו בהתאם לחוק ולפסיקה כדי למנוע או לתקן עוול בנושא כה טעון.

איזה היתר נדרש כדי לפטר עובדת בהריון ממקום עבודתה בצורה חוקית?

למרות האיסור הכללי על פיטורי נשים בהריון, קיימות נסיבות בהן מעסיק יוכל לפטר עובדת בהריון בכפוף לקבלת היתר מיוחד משר העבודה והרווחה. על מנת לקבל היתר כזה, על המעסיק להוכיח כי הפיטורים מתבססים אך ורק על בעיות בתפקודה המקצועי של העובדת טרם ההיריון, ולא קשורים כלל וכלל להריון עצמו. כלומר, הנטל על המעסיק להראות שההריון אינו מניע או שיקול, ולו גם עקיף, בהחלטת הפיטורים.

איך בתי הדין לעבודה מתייחסים לתביעות על פיטורים בהריון?

ככלל, בית הדין לעבודה יבחן בדקדקנות רבה את נסיבות הפיטורים ויתייחס בחומרה להחלטה "מוכתמת" בה ההריון היווה שיקול כלשהו. על פי "מודל ההכתמה", ברגע שהמעסיק הביא בחשבון את עניין ההיריון, ולו במידה המזערית ביותר, כל ההחלטה על הפיטורים נפסלת. ההיגיון הוא שאי אפשר לדעת בוודאות כמה ההריון השפיע על ההחלטה, ולכן עדיף "לבטל את הספק" ולפסול אותה על הסף. במקרים רבים ייפסקו לטובת העובדת פיצויים וקנס על המעסיק.

עם זאת, במצבים בהם המעסיק יכול להוכיח בצורה מובהקת כי הפיטורים לא היו קשורים כלל להריון, יש אפשרות שתתקבל טענתו והוא יקבל אישור לפיטורים חרף ההיריון. בתי הדין גם מודעים לכך שלעיתים לא ניתן להחזיר את העובדת לעבודה בפועל בשל ליקויים אמיתיים בתפקוד, גם אם ההריון עצמו שימש שיקול פסול. לכן פעמים רבות יפסקו פיצויים כספיים אך העובדת לא תוחזר לתפקידה.

פיטורים לאחר פחות משישה חודשי עבודה

עובדת בהריון שהועסקה פחות משישה חודשים, עדיין מוגנת מפני פיטורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אולם על פי חוק עבודת נשים, בתקופה זו אין צורך בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים לשם פיטוריה. כלומר, קל יותר למעסיק לבצע את הפיטורים, אבל עדיין אסור שההריון עצמו ישמש כשיקול בהחלטה. עובדת שפוטרה בתקופה זו יכולה עדיין להגיש תביעה בטענה שפוטרה עקב ההיריון, אך נטל ההוכחה יהיה עליה (בשונה מפיטורים של עובדת ותיקה, שם "מודל ההכתמה" מעביר את נטל ההוכחה למעסיק).

האפשרויות של המעסיק לפיטורי עובדת בעייתית שנכנסה להריון

אם מעסיק תכנן לפטר עובדת בשל תפקוד לקוי, והעובדת הודיעה שהיא בהריון, המצב מורכב יותר. מצד אחד, אסור בתכלית האיסור לפטר אותה בגלל ההיריון או אפילו תוך התייחסות אליו כשיקול שולי. מצד שני, המעסיק אינו מחויב להמשיך להעסיק לאורך זמן עובדת בעייתית רק משום שהיא בהריון. הפתרון למצב כזה הוא פנייה לקבלת היתר מהממונה על עבודת נשים, תוך הוכחת הצדקת הפיטורים על בסיס התפקוד בלבד. אם המעסיק יציג תיעוד ונימוקים משכנעים דיים, ייתכן שיקבל את ההיתר לפיטורים חרף ההיריון. אך אם יש ולו ספק קל שבקלים, ההיריון יגבר והמעסיק יידרש להמשיך להעסיק את העובדת או לפצות אותה. במצב זה חיוני ביותר לפנות ללא דיחוי לייעוץ עם עו"ד לענייני עבודה.

לסיכום

פיטורים בזמן הריון הם סוגיה מורכבת ורגישה הדורשת הכרה מעמיקה של החוקים והזכויות של העובדת וגם של האינטרסים הלגיטימיים של המעסיק. ככלל, חל איסור על פיטורי עובדת בהריון, אלא במקרים חריגים ובכפוף לתנאים מחמירים. עם זאת, גם למעסיק עומדות אפשרויות לפעולה במצבים בהם העובדת אינה מתפקדת כראוי. חשוב מאוד הן לעובדת והן למעסיק להכיר את ההוראות הרלוונטיות, לנהוג בזהירות ובתום לב, ולשקול היטב כל צעד. במקרים של ספק או חשש לפגיעה בזכויות, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה. משרד עו"ד שי קמרי, יוכל לספק לכם ייעוץ מקצועי בנושא רגיש זה, לייצג אתכם בהליכים משפטיים במידת הצורך ולסייע בהגנה על האינטרסים שלכם תוך עמידה בדרישות החוק.

לסיוע משפטי פרטני – פנו למשרדנו כעת לתיאום התייעצות.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים
מכתב פיטורים לעובד

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם לחוק ולמסור לעובד מכתב פיטורים רשמי. מכתב פיטורים לעובד הוא מסמך חשוב המתעד את סיום יחסי

המשך לקרוא
אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא אחת הבעיות המטרידות ביותר בחברה המודרנית. למרות החקיקה הנרחבת והמאמצים הרבים למגר תופעה פסולה זו, עדיין ניתן למצוא מקרים רבים של אפליה

המשך לקרוא
פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה מהווה זכות חשובה ומשמעותית של כל עובד שכיר בארץ, המאפשרת לו לקבל בסיום העסקתו אצל מעסיקו, תמורה כספית הוגנת עבור ימי חופשה

המשך לקרוא
זכויות של עובדים במשמרת לילה

עבודה במשמרות לילה היא מציאות נפוצה בעולם התעסוקה המודרני. אך לצד התועלות הכלכליות והחברתיות שהיא מניבה, מעוררת העבודה בשעות חריגות אלו, אתגרים ייחודיים עבור העובדים.

המשך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות במקום העבודה הינה תופעה חמורה ופסולה הפוגעת בכבודם, בשלוות נפשם ובתחושת הביטחון של עובדים רבים. למרות שבישראל טרם נחקקה חקיקה ספציפית האוסרת על התנהגות

המשך לקרוא