יחסי עובד מעביד

עולם העבודה המודרני רצוף אתגרים רבים עבור עובדים. בין אם מדובר בפיטורים לא הוגנים, אפליה במקום העבודה, תנאים לקויים או פגיעה בזכויות יסוד, עובדים רבים נתקלים בקשיים משמעותיים בהתמודדות מול מעסיקים חזקים.

במקרים אלו, פנייה לעורך דין המתמחה בדיני עבודה הופכת להיות צעד קריטי. עורך דין מנוסה בתחום זה יוכל לסייע לכם להבין את זכויותיכם, לנהל משא ומתן מול המעסיק, לייצג אתכם בבית הדין לעבודה ואף להגיש תביעות משפטיות במידת הצורך. 

הגדרת יחסי עובד-מעביד

מבחנים משפטיים להוכחת קיומם של יחסי עובד-מעביד:

בית הדין לעבודה יבחן את מכלול הנסיבות על מנת לקבוע האם קיימים יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. מבחנים אלה כוללים:

 • מבחן ההשתלבות: האם העובד משתלב בארגון של המעסיק ופועל כחלק ממנו?
 • מבחן הפיקוח והכפיפות: האם העובד כפוף למרותו של המעסיק ופועל לפי הוראותיו?
 • מבחן אופן תשלום השכר: האם השכר משולם באופן קבוע ותלוי בשעות עבודה?
 • מבחן הסיכון הכלכלי: האם העובד נושא בסיכון כלכלי כתוצאה מפעילותו?
 • מבחן ה"העסקה אישית": האם העבודה צריכה להתבצע על ידי העובד באופן אישי?
 • מבחן "הצדדים": כיצד הצדדים עצמם ראו את מערכת היחסים ביניהם?

 

זכויות וחובות עובדים

זכויות עובדים:

במידה וניתן להוכיח כי יש יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, חוקי העבודה בישראל מעניקים לאותם עובדים מגוון רחב של זכויות, ביניהם:

 • שכר מינימום: לכל עובד זכות לקבל שכר מינימום, המוגדר בחוק.
 • שעות עבודה: מספר שעות העבודה המותרות בשבוע מוגדר בחוק.
 • ימי מנוחה: עובדים זכאים לימי מנוחה שבועיים, חגים וימי חופשה.
 • חופשות: עובדים זכאים לחופשות מחלה, חופשת לידה ועוד.
 • הזכות להגנה מפני אפליה ופגיעה: עובדים זכאים להגנה מפני אפליה ופגיעה על רקע גיל, מין, דת, גזע, לאום, מקום מגורים, נטייה מינית ועוד.
 • חובת הזהירות של המעביד כלפי עובדיו: למעסיק חובת זהירות כלפי עובדיו, ועליו לדאוג לסביבת עבודה בטוחה ולנקוט באמצעים סבירים למניעת תאונות עבודה.

חובות עובדים:

במקביל לזכויותיהם, לעובדים גם חובות כלפי מעסיקיהם, ביניהם:

 • ביצוע עבודה נאמנה ומקצועית: על העובד לבצע את עבודתו בנאמנות ובמקצועיות.
 • שמירה על סודיות: על העובד לשמור על סודיות מידע הקשור לעבודתו.
 • ציות להוראות סבירות של המעסיק: על העובד לציית להוראות סבירות של המעסיק.

חשיבות האיזון:

חשוב לשמור על איזון בין זכויות וחובות עובדים. מצד אחד, חשוב להגן על זכויות העובדים ולשמור על תנאי עבודה הוגנים. מצד שני, חשוב גם לאפשר למעסיקים לנהל את עסקיהם בצורה יעילה. 

יחסי עובד מעסיק

חוזי עבודה

חוזה עבודה לרוב יכול לשמש כעדות לקיום יחסי עובד-מעביד. חוזה עבודה ביחסים של עובד-מעביד צריך לכלול מספר תנאים חיוניים, ביניהם:

 • פרטי הצדדים: שם העובד, שם המעסיק, ותפקידו של העובד.
 • תיאור התפקיד: תיאור מפורט של תפקידו של העובד ומטלותיו.
 • שכר עבודה: סכום השכר ותנאי התשלום.
 • שעות עבודה: מספר שעות העבודה בשבוע ופירוט ימי העבודה.
 • ימי מנוחה וחופשות: פירוט ימי המנוחה והחופשות להם זכאי העובד.
 • תקופת ההעסקה: משך תקופת ההעסקה, אם מדובר בחוזה לתקופה קצובה.

שינוי ותיקון חוזה עבודה:

חוזה עבודה ניתן לשינוי ותיקון בהסכמה הדדית של הצדדים. ניתן לעשות זאת בעל פה או בכתב.

חשוב לציין:

 • חוזה עבודה בכתב גובר על הסכמה בעל פה.
 • שינוי חד צדדי של תנאי חוזה עבודה על ידי המעסיק עשוי להוות הפרה של החוזה.
 • עובדים זכאים לפנות לסיוע משפטי במקרה של הפרת חוזה עבודה על ידי המעסיק.

 

עובדים צעירים

הגבלות על העסקת עובדים צעירים:

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953, קובע מספר הגבלות על העסקת עובדים צעירים, ביניהם:

 • גיל מינימלי: אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 15.
 • שעות עבודה: מספר שעות העבודה המותרות לעובדים צעירים מוגדר בחוק.
 • עבודות אסורות: עובדים צעירים אסורים בביצוע עבודות מסוימות, כגון עבודות מסוכנות או עבודות העלולות לפגוע בהתפתחותם.

תנאים מיוחדים להעסקת עובדים צעירים:

החוק קובע גם מספר תנאים מיוחדים להעסקת עובדים צעירים, ביניהם:

 • הפסקות: עובדים צעירים זכאים להפסקות מנוחה ארוכות יותר מעובדים מבוגרים.
 • ימי חופשה: עובדים צעירים זכאים לימי חופשה מרובים יותר מעובדים מבוגרים.
 • תשלום שכר: עובדים צעירים זכאים לשכר מינימום לא פחות משכר המינימום המוגדר בחוק.

הגנה על עובדים צעירים מפני ניצול:

החוק נועד להגן על עובדים צעירים מפני ניצול. מעסיקים המפרים את הוראות החוק צפויים לקנסות ואף למאסר.

חשוב לציין:

 • עובדים צעירים זכאים לפנות לסיוע משפטי במקרה של הפרת זכויותיהם.
 • קיימים ארגונים רבים המסייעים לעובדים צעירים, כגון "הסתדרות הנוער העובד והלומד".

עבודה בשעות נוספות

תנאים לעבודה בשעות נוספות

 • הסכמה: עובד אינו חייב לעבוד שעות נוספות אלא אם כן הסכים לכך מראש.
 • היתר: מעסיק רשאי להעסיק עובד בשעות נוספות רק לאחר קבלת היתר מהממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה.
 • מגבלות: מספר השעות הנוספות המותרות לעבודה מוגבל בחוק. עובד לא יעבוד יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות.
 • מנוחה: עובד זכאי למנוחה של 12 שעות רצופות בין יום עבודה אחד למשנהו.

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות

 • שתי השעות הראשונות: עבור שתי השעות הנוספות הראשונות, זכאי העובד לתוספת של 125% משכרו הרגיל.
 • מעבר לשתי השעות הראשונות: עבור כל שעה נוספת מעבר לשתי השעות הראשונות, זכאי העובד לתוספת של 150% משכרו הרגיל.
 • עבודה בשבת: עבור עבודה בשבת זכאי העובד לתוספת של 150% משכרו הרגיל עבור השעות הרגילות, 175% עבור שתי השעות הנוספות הראשונות ו-200% עבור כל שעה נוספת מעבר לכך.

מנוחה שבועית

 • יום מנוחה: עובד זכאי ליום מנוחה שבועי של 36 שעות רצופות.
 • עבודה ביום המנוחה: עובד שנקרא לעבוד ביום המנוחה שלו זכאי לתשלום מוגדל, בדרך כלל 200% משכרו הרגיל.
 • פיצוי עבור עבודה ביום המנוחה: עובד שנקרא לעבוד ביום המנוחה שלו זכאי גם לפיצוי מיוחד, בדרך כלל יום מנוחה חלופי.

חשוב לציין:

 • הוראות אלו הן הוראות כלליות בלבד, וישנם מקרים חריגים שבהם ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות בתנאים שונים.
 • מומלץ לעובדים ולמעסיקים להתייעץ עם גורם מקצועי בנוגע לזכויותיהם וחובותיהם בתחום עבודה בשעות נוספות.

 

שי קמרי – עורך דין לענייני עבודה

מומחיות: זכויות עובדים, דיני עבודה, פיצויים, ייצוג בבתי דין לעבודה

הצלחה: סייע בהשגת פיצויים משמעותיים עבור לקוחות רבים

שירות אישי: יחס מקצועי, אדיב וקשוב לכל לקוח

זמינות: זמין 24/7 לייעוץ והכוונה

בין שירותינו:

 • ייעוץ משפטי בנושאי עבודה
 • ניהול משא ומתן מול מעסיקים
 • ייצוג בבתי דין לעבודה
 • תביעות פיצויים
 • תביעות בגין אפליה
 • תביעות בגין הטרדה מינית

פנו אלינו עוד היום לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

פנייה לעורך דין לענייני עבודה עשויה להיות קריטית עבור עובדים המתמודדים עם קשיים ובעיות במקום העבודה. עורך דין מנוסה יוכל לסייע לכם להבין את זכויותיכם, לנהל משא ומתן מול המעסיק, לייצג אתכם בבית הדין לעבודה ואף להגיש תביעות משפטיות במידת הצורך.

בעת בחירת עורך דין לענייני עבודה, חשוב לבחור בעורך דין בעל ניסיון ומומחיות בתחום זה. רצוי גם לוודא כי עורך הדין זמין, קשוב ומתייחס ללקוחותיו באופן אישי.

זכרו, זכויות עובדים הן זכויות אדם. אל תתביישו לפנות לעזרה מקצועית במידת הצורך.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין

מאמרים בנושא יחסי עובד מעביד