התעמרות בעבודה

תוכן עניינים

התעמרות במקום העבודה הינה תופעה חמורה ופסולה הפוגעת בכבודם, בשלוות נפשם ובתחושת הביטחון של עובדים רבים. למרות שבישראל טרם נחקקה חקיקה ספציפית האוסרת על התנהגות מתעמרת כלפי עובדים, קיימת הגנה משפטית מסוימת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בנוסף, במקרים של התנכלות על רקע חשיפת שחיתות או פעילות בלתי חוקית בארגון, החוק מספק הגנה נוספת לעובדים. במאמר זה נסקור לעומק את התופעה הבעייתית והרגישה של התעמרות בעבודה, נבחן את ההגדרות המשפטיות הרלוונטיות ונציג את ההשלכות האפשריות על המעסיקים והעובדים המעורבים במקרים מצערים מסוג זה.

מהי בעצם התעמרות בעבודה מבחינת דיני העבודה בישראל?

המונח "התעמרות בעבודה" או "התנכלות תעסוקתית" מתייחס למצבים שבהם עובד חווה יחס משפיל, פוגעני או מטריד באופן חוזר ונשנה מצד ממונים, עמיתים או המעסיק עצמו. מדובר בהתנהגות שיטתית ומתמשכת, להבדיל מאירועים חד פעמיים או אקראיים. יש לשים לב שההתעמרות אינה מוגבלת בהכרח למעשים מצד המעסיק בלבד, אלא עשויה לנבוע גם מגורמים אחרים בסביבת העבודה כמו לקוחות, ספקים או קולגות של העובד, ובלבד שהיא בעלת אופי מתמשך.

התנהגויות שאינן נחשבות להתעמרות בעבודה מבחינת החוק

חשוב להדגיש כי לא כל התנהגות בעייתית או פוגענית בעבודה עולה בהכרח כדי התעמרות במובן המשפטי של העניין. כדי שהתנהגות מסוימת תיחשב כהתעמרות אסורה בעובד, נדרש שתהיה בעלת אופי שיטתי וחוזר, כאשר אירועים בודדים או חד פעמיים לא יענו על ההגדרה המשפטית הרלוונטית לעניין. לפיכך, גם אם התנהגות פוגענית מסוימת עלולה לגרום לעובד תחושות שליליות ואי נוחות, היא לא תמיד תיחשב להתעמרות בעבודה מבחינה חוקית ומשפטית.

על אופני הביטוי השונים של התעמרות בעבודה

ההתעמרות בעובדים יכולה ללבוש צורות שונות ולהתבטא במגוון דרכים. בין הדפוסים הנפוצים ניתן למצוא, למשל: צעקות ודיבור בצורה מזלזלת ומשפילה, הדרה והתעלמות מהעובד, אמירות פוגעניות או הפצת שמועות מכפישות, הטלת סנקציות שרירותיות או עונשים לא מידתיים, פגיעה מתמשכת בפרטיות העובד או חשיפתו למבוכה ברבים, וכיוצא באלו. התנהגויות אלו פוגעות בשלוות נפשו של העובד ובתחושת הערך העצמי שלו בעבודה.

היבטים משפטיים של התעמרות במקום העבודה

עובד שנפגע ממעשי השפלה והתעמרות בעבודה רשאי לשקול נקיטת צעדים משפטיים, כולל תביעה לפיצויים כספיים מהמעסיק האחראי. כמו כן, במצבים שבהם ההתעמרות גרמה לעובד לרצות להתפטר, הוא עשוי לעשות זאת בעילה של הרעת תנאים ולהימצא במעמד של מתפטר שדינו כמפוטר. מעמד זה מקנה לעובד זכויות מסוימות כמו פיצויי פיטורים (בהנחה שהועסק מעל שנה) ודמי אבטלה ללא תקופת אכשרה.

מתי ניתן לתבוע פיצויים על עוגמת נפש?

"עוגמת נפש" היא מושג משפטי המתאר נזק לא ממוני שנגרם לאדם. הוא כולל פגיעה רגשית, תחושת אי שביעות רצון קשה או פגיעה בתדמית ובדימוי העצמי. עובד שסבל התנכלות והתעמרות מתמשכת בעבודה יכול להגיש נגד המעסיק תביעה לפיצויים על עוגמת נפש בבית הדין לעבודה.
אם העובד יוכיח את טענותיו, בית הדין עשוי לחייב את המעסיק בתשלום פיצויים ולקבוע כי התנהגותו הפרה את חוזה העבודה.

אילו שיקולים מנחים את בתי הדין בקביעת פיצויים?

פסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש בעבודה אינה מעוגנת בחקיקה מפורשת, אלא נתונה במידה רבה לשיקול דעתו של בית הדין. בדרך כלל בתי הדין בוחנים כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו הספציפיות ולראיות שהוצגו. נדרש להוכיח כי ההתנהגות שהעובד נחשף אליה חרגה מן הנורמות המקובלות וגרמה לפגיעה משמעותית המצדיקה פיצוי. התנהגויות שליליות ופוגעניות, שאינן עולות כדי כך, לא בהכרח יזכו את העובד בפיצוי נפשי.

גובה הפיצויים הנפסקים בגין התעמרות בעבודה

במקרים מתאימים שבהם הוכחה פגיעה מהותית, בית הדין עשוי לפסוק לזכות העובד פיצויים על עוגמת נפש שגובהם נקבע בהתאם לחומרת הפגיעה. במקרים קיצוניים במיוחד ניתן למצוא פסיקות בסכומים משמעותיים של עשרות אלפי שקלים. עם זאת, באופן כללי התופעה אינה שכיחה והפיצויים נפסקים בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל מקרה.

זכאות לפיצויי פיטורים לאחר התפטרות עקב התעמרות

במידה שהעובד הודיע למעסיק על ההתעמרות שחווה ולא בוצעו פעולות לתיקון המצב, הוא עשוי להתפטר לאחר שנה מתחילת העבודה ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים כקבוע בחוק.
לעומת זאת, אם המעסיק נקט צעדים לפתרון הבעיה והעובד בכל זאת בחר להתפטר, הוא כנראה לא יזכה לפיצויים. גם בהתפטרות מוצדקת, על העובד לתת הודעה מוקדמת כנדרש בחוק, אלא במצבים קיצוניים שבהם לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך את העבודה אפילו בתקופת ההודעה המוקדמת.

ההבחנה בין התעמרות להתנכלות בעבודה

המונחים "התנכלות" ו"התעמרות" דומים ושניהם מתארים התנהגות פוגענית חוזרת כלפי עובד. אולם במובן המשפטי יש ביניהם הבדל: התעמרות יכולה להתרחש ללא סיבה ספציפית, בעוד שהתנכלות מתייחסת לפגיעה הנובעת מכך שהעובד דיווח על מעשי שחיתות או אי חוקיות אחרים בארגון. ההתנכלות על רקע חשיפת שחיתות זוכה להגנה משפטית מוגברת ועלולה לגרור סנקציות חמורות על המתנכל, לרבות פיצויים לעובד וחשיפה לעונשי מאסר וקנסות.

כיצד עורך דין לענייני עבודה יכול לסייע לעובד שנפגע מהתעמרות במקום העבודה?

עורך דין המתמחה בדיני עבודה יכול לסייע לעובד שנפגע מהתעמרות במקום העבודה במספר אופנים:

  1. ייעוץ משפטי – עורך הדין יכול להסביר לעובד את זכויותיו, לבחון את נסיבות המקרה ולהעריך את סיכויי התביעה. הוא יוכל לספק מידע על הדינים הרלוונטיים ועל הפסיקה העדכנית בנושא.
  2. הכנת מכתב התראה – במקרים מתאימים, עורך הדין יכול לסייע בניסוח מכתב התראה למעסיק, ובו דרישה להפסקת ההתנהגות הפוגענית ואזהרה מפני נקיטת צעדים משפטיים.
  3. ייצוג בהליכים משפטיים – אם יש צורך בנקיטת הליכים משפטיים, עורך הדין יכול לייצג את העובד בבית הדין לעבודה, להכין את כתבי הטענות, לנהל משא ומתן עם הצד שכנגד ולייצג את העובד בדיונים המשפטיים.
  4. גישור וצעדים מחוץ לכותלי בית המשפט – עורך הדין יכול לנסות לסייע בפתרון המחלוקת בדרכים חלופיות, כגון גישור או פנייה לגורמים הרלוונטיים בארגון, במטרה להגיע להסדר מוסכם שיאפשר את המשך העבודה.
  5. סיוע בהתפטרות בדין מפוטר – אם העובד מעוניין לסיים את עבודתו בשל התנאים הבלתי נסבלים, עורך הדין יכול לכוון אותו כיצד לפעול על מנת להבטיח כי התפטרותו תיחשב כפיטורין לעניין זכויותיו.
  6. ליווי ותמיכה לאורך כל התהליך – מעבר לסיוע המשפטי הישיר, עורך הדין יכול לספק לעובד ליווי ותמיכה לאורך כל התהליך המורכב והמלחיץ, ובכך להקל על ההתמודדות הרגשית עם המצב.

חשוב לזכור כי כל מקרה שונה בנסיבותיו, ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל מענה המותאם לצרכים האישיים של העובד.

לסיכום

התעמרות במקום העבודה היא תופעה פסולה הפוגעת קשות בכבודם, בשלוות נפשם ובתחושת הביטחון של עובדים רבים. למרות שהנושא טרם זכה להסדרה חקיקתית ייעודית בישראל, קיימים כלים משפטיים שונים שיכולים לסייע לעובדים להתמודד עם התופעה ולמצות את זכויותיהם.

אם אתם סובלים מהתעמרות בעבודה או מכירים מישהו במצב כזה, אל תהססו לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה. עו"ד שי קמרי, מומחה מוביל בתחום, ישמח לעמוד לרשותכם, לספק לכם מענה וליווי משפטי ולסייע לכם למצות את מלוא זכויותיכם.

אין בכלליות ותוכן המידע האמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין
רוצה לשתף את המאמר עם חבר?
שתף בוואטסאפ
מחבר המאמר
עורך דין שי קמרי
עורך דין שי קמרי

עו"ד קמרי מומחה מוביל בתחום דיני עבודה, ומציע שירותי ייעוץ וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים כאחד. עם ניסיון רב שנים בתחום, הוא מתמקד בפתרון סכסוכים משפטיים, הגנה על זכויות העובדים, וייעוץ לחברות בנושאי העסקת עובדים, חוזי עבודה, פיטורים, ועוד. הכל בגישה אישית והתמקדות בפרטים הקטנים, כך הוא משיג תוצאות משפטיות מיטביות ללקוחותיו.

מאמרים נוספים בנושא זכויות עובדים
מכתב פיטורים לעובד

כאשר מעסיק מחליט לפטר עובד, עליו לעשות זאת בהתאם לחוק ולמסור לעובד מכתב פיטורים רשמי. מכתב פיטורים לעובד הוא מסמך חשוב המתעד את סיום יחסי

המשך לקרוא
אפליה בעבודה

אפליה בעבודה היא אחת הבעיות המטרידות ביותר בחברה המודרנית. למרות החקיקה הנרחבת והמאמצים הרבים למגר תופעה פסולה זו, עדיין ניתן למצוא מקרים רבים של אפליה

המשך לקרוא
פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה מהווה זכות חשובה ומשמעותית של כל עובד שכיר בארץ, המאפשרת לו לקבל בסיום העסקתו אצל מעסיקו, תמורה כספית הוגנת עבור ימי חופשה

המשך לקרוא
זכויות של עובדים במשמרת לילה

עבודה במשמרות לילה היא מציאות נפוצה בעולם התעסוקה המודרני. אך לצד התועלות הכלכליות והחברתיות שהיא מניבה, מעוררת העבודה בשעות חריגות אלו, אתגרים ייחודיים עבור העובדים.

המשך לקרוא
פיטורים בזמן הריון

פיטורים בזמן הריון הם נושא טעון ומורכב המעורר שאלות משפטיות וחברתיות. מחד, מדובר בפגיעה קשה בעובדת בתקופה רגישה ומאתגרת עבורה. מאידך, עולות לעיתים טענות מצד

המשך לקרוא